Advokátní kancelář Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí kvalifikované právní služby privátním, i korporátním klientům, vč. obcí či jiných veřejnoprávních subjektů. Právní případy klientů jsou řešeny komplexně s přihlédnutím k potřebám klienta a s důrazem na dopad do osobní a majetkové sféry klienta. Poskytujeme právní služby zejména v oblastech obchodního a občanského práva, vymáhání pohledávek, insolvenčního práva, práva veřejných zakázek a v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Nabízíme vysoce kvalitní a důsledné zastoupení v soudním řízení. Advokátní kancelář má zavedenu spolupráci s řadou dalších zkušených odborníků, především s daňovými poradci, notáři, exekutorskými úřady, znalci a dražebníky. Advokátní kancelář nese za poskytované služby plnou odpovědnost a pro případ způsobení škody klientům je pojištěna s pojistným limitem ve výši 100 000 000,- Kč.

Advokáti - partneři

Mgr. Robert Steska, advokát, partner
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát, partner

Spolupracující advokáti

JUDr. Hana Stesková, spolupracující advokát
Mgr. Ivana Fořterová, spolupracující advokát
Mgr. Petr Suchomel, spolupracující advokát

Advokátní koncipienti

Mgr. Eliška Vondráčková, advokátní koncipient
Mgr. Jan Sedmík, advokátní koncipient
Mgr. Nikola Paříková, advokátní koncipient

Asistentka advokátní kanceláře

RNDr. Marie Marková, odborná asistentka

Cenová politika

Odměna za právní služby může být sjednána jako pevná smluvní odměna za poskytnutou službu, jako časová smluvní (hodinová) počítaná dle rozsahu účelně stráveného času nebo ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. Při sjednání časové odměny je klient vždy předem upozorněn na odhadovaný rozsah práce. Výhodné ceny právních služeb je možné dohodnout při dlouhodobé spolupráci.    

GDPR a informace pro spotřebitele

Informace k ochraně osobních údajů naší advokátní kanceláře naleznete

zde

Informace pro spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pojištění odpovědnosti za škodu:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie s pojistným limitem 100 000 000 Kč.